Önbizalom növelés-ez tréningekkel lehetséges?

Nehezen tudunk kiállni magunkért. Hogyan is álljunk ki magunkért?

Kijavíthatom-e a főnökömet, ha téved? Szembeszálljak-e a munkatársammal, ha állandóan beleüti az orrát a dolgaimba? Reagáljak-e a barátom tapintatlan viccére? Elmondhatom-e a legmélyebb kétségeimet annak, akit a legjobban szeretek?

Mindenkinek van egy elképzelése az elfogadható magatartásmódokról. Néha túl erősek, túl rámenősek vagyunk.

 

Mindenekelőtt tudnunk kell: Hol van a pozicióm és a poziciómból fakkadó zónám határa? Fontos azonban, hogy a pozició és a zóna nem állandó; hanem nagyon is változó.Az élet fontos területeinek megfelelően változhat a poziciónk(a tárgyalási poziciónk, az alku poziciónk, munkavállalalói vagy munkadói, bérlői vagy bérbeadó pozició stb) A poziciónk és a zóna( a „térerőnk”, a „reachünk”) stabil lehet évekre, hónapokra, de nem örökre stabil. A zónakitolódik, vagy szűkül a az elfoglalt poziciónk, a környezettel való kapcsolataink, nevezzük röviden a helyzetünk, az akaratunk, a tudásunk és a kapcsolataink függvényében. Egy valami mindennél jobban meghatározza ezt a zónánk határát: a hatalom általunk vagy más általi birtoklása. Az éppen betöltött poziciónk(1)-például a megkötött szerződéseinkből fakadó jogosultságaink-, az elkötelezetten vállalt céljaink(2), a tudásunk(3),az erőforrásokhoz való hozzáférésünk(4), verbális készségeink(5) és a kapcsolataink erőssége(6) határozza meg a hatalmi poziciónkat és az ehhez tartozó zónát. (7) figyelmünk fókusza

Mi a hatalom számomra?

A hatalomnak számos formája létezik. Tárgyalásokon az általunk birtokolt tudás, a birtokolt erőforrásaink és a döntési vagy egyszerűbben, költségviselési elkötelezettségünk és költségviselési alternatíváink formájában testesül meg, hisz tudjuk, hogy minden döntésünk valamilyen költséggel(idő-, energia-, pénz és humán erőforrás költséggek) jár. A hatalom pl. a munkahelyen megnyilvánulhat a főnök és beosztottja között utasítási hatalom formájában, néha pedig úgy nyilvánul meg a kapcsolatainkban, ha az egyik fél ambiciózusabb célok mellett kötelezte el magát, mint a másik. Amerikában hallottam a célok „darwini szelekciójáról” és véleményem szerint van benne igazság:” the person with smaller goals works for the person with bigger goals”, azaz aki kisebb cél mellett kötelezte el magát az, annak dolgozik aki nagy cél mellett kötelezte el magát).Fontos része ennek, hogy nem elég egy célt motiváltan kitűzni, hanem a cél mellett tudni kell az elkötelezettségünket, a cél árának megfizetését vállalni és biztosítani, akkor is amikor nem vagyunk motiváltak.

Hatalomhiány típusú kettős kötés

A lényeg pedig az, hogy amikor jelentős hatalmunk van, akkor a poziciónk erős és zónánk nagyon széles. Sokkal nagyobb a mozgásterünk. Ha nincs hatalmunk például nincsenek megkötött szerződéseinkből fakadó jogosultságaink(1), kevés az akaratunk, kicsik az elkötelezetten vállalt céljaink(2),kevés a tudásunk(3),  kevés hozzáfésünk van az erőforrásokhoz(4), csekély verbális készségeink vannak(5) és gyenge a kapcsolataink erőssége(6), akkor ezek egyenként bekorlátozzák a hatalmi poziciónkat és az ehhez tartozó zónát.

Még korlátozottabbá válhat a mozgásterünk és ez,a hatalomhiány kettős típusú kötését jelenti, hogyha nem állunk ki magunkért, észrevétlenek maradunk, ha pedig nem felkészülten állunk ki magunkért, akár valamilyen „büntetést” kaphatunk.A büntetés lehet, figyelem megvonás, tiszteletlenség, semmibe vevés, tárgyként vagy eszközként kezelés, és ez további döntési dilemmát jelenthet.Hogyan változtassuk meg az ilyen hatalomhiányt? Vegyünk egy példát, pl. a gender típusú, hatalmi kettős kötés szerint, ha a nők nem állnak ki magukért, észrevétlenek maradnak, de ha igen, akkor a fenti „büntetéseket” kaphatják. A nőknek, éppúgy mint a férfiaknak, fontos, hogy kiálljanak magukért, de ennek akadályai vannak. Ami nemek közötti különbségnek tűnik, az gyakran csak jól álcázott hatalombeli különbség. Amikor különbséget látunk egy férfi és egy nő, vagy férfiak és nők között, sokszor úgy véljük: „Biológiai oka van. Alapvető különbség van a nemek között.” De minden elemzés azt mutatja, hogy a hatalom jobb magyarázatot kínál a nemek közötti különbségre. Tehát, hatalomhiány típusú kettős kötésről van szó.

Meg kell találnunk a módját, hogy tágítsuk a zónánkat. Két fontos meglátás van. Egy: az ember hatalmat birtokolhat a saját meglátása szerint. Kettő: az ember hatalmat birtokolhat mások meglátása szerint. Ha úgy érezzük, van hatalmunk, magabiztosak vagyunk, nem félünk, tágítjuk a zónánkat. Ha mások látják úgy, hogy van hatalmunk, ők tágítják a zónánkat. Tehát szükségünk van olyan eszközökre, amelyek tágítják ezt a zónát. Ha nincs hatalmunk például nincsenek a megkötött szerződéseinkből fakadó jogosultságaink(1), kevés az akaratunk, kicsik az elkötelezetten vállalt céljaink(2), kevés a tudásunk(3), az erőforrásokhoz való hozzáférésünk(4), csekély verbális készségeink vannak(5) és gyenge a kapcsolataink erőssége(6),akkor ezek erősítéséért tennünk kell!!!

Tegyük fel például azt, ha egy nő ajánlatai a tárgyalóasztalnál vagy bértárgyalásoknál kevésbé ambiciózusak, lásd fentebb a kisebb célok példáját,akkor az elért eredményei is rosszabbak lehetnek, mint egy hasonló tudású, erőforrású stb. férfié. De vannak olyan példák amelyek azt mutatják, hogy egy bizonyos szituációban a nők ugyanolyan eredményesek és ambiciózusak, mint a férfiak. Mégpedig, amikor mások védelmében emelnek szót. Amikor másokért emelnek szót, felfedezik saját határaikat, és kitágítják őket saját elképzelésük szerint. Céltudatosabbak lesznek. Ezt nevezzük anyatigris-effektusnak. Ahogy az anyatigris védi kölykeit, mi is felfedezzük saját hangunkat, amikor szót emelünk másokért.

De hogyan is emeljünk szót önmagunkért?

Az egyik legfontosabb eszköz az önmagunkért való kiállásban az ún. perspektívafelvétel, amit igazán egyszerű leírni vagy kimondani, de nehezebb a gyakorlatban megtenni: amikor a másik ember szemével nézzük a világot és az adott történés kontextusát. Ez az egyik legfontosabb tudati eszközünk, amely kitágítja a zónánkat. Ha az Ön szemével nézem a világot és a helyzetünk kontextusát is értem az Ön szempontjából, akkor jobban mérlegelem, hogy mit akar és Önnek is segíthetek abban, hogy jobban figyelembe vegye azt, amit én akarok.

Egy másik mód, hogy céltudatosak, mégis szimpatikusak legyünk, a rugalmasság tanúsítása. Képzeljék el, hogy autókereskedők, és el akarnak adni valakinek egy autót. Nagyobb eséllyel ütik nyélbe az üzletet, ha két lehetőséget ajánlanak.  A kutatások azt mutatják, ha az emberek választhatnak, csökken a védekezésük, és hajlamosabbak elfogadni az ajánlatot.

Amikor arról kérdezzük az embereket szerte a világban, hogy mikor tudnak bátran kiállni magukért, a jellemző válasz az, hogy:” Amikor vannak körülöttem támogatók, amikor vannak szövetségeseim.”

Tehát, mellettünk álló szövetségeseket akarunk szerezni. Hogyan tegyük?

Az egyik módszer, hogy legyünk anyatigrisek. Ha szót emelünk másokért, az általunk képviselt értékekekért(pl. család, sport, természetvédelem, egyenjogúság stb.), akkor így kitágítjuk a zónánkat a saját szemünkben, és mások szemében is, egyúttal erős szövetségesekre teszünk szert.

Úgy is szerezhetünk erős szövetségeseket, különösen felsőbb körökben, ha tanácsot kérünk másoktól. Ily módon megkedveltetjük magunkat, mert a tanácskérés hízelgő, és alázatot fejez ki, valamint segít feloldani egy másik kettős kötést. Mégpedig az önreklámozó kettős kötést. Az önreklámozó kettős kötés azt jelenti, hogyha nem reklámozzuk eredményeinket, senki nem veszi észre őket. Ha pedig reklámozzuk, nem leszünk szimpatikusak.

Amikor viszont tanácsot kérünk egy eredményünkkel kapcsolatban, egyszerre leszünk ügyesek, és szimpatikusak mások szemében.

 

Tehát, ha a helyzet úgy kívánja, legyenek anyatigrisek, vagy alázatos tanácskérők. Folyamatosan bizonyítsanak, és legyenek erős szövetségeseik. Legyenek a perspektivafelvétel nagymesterei. Ezekkel az eszközökkel az elfogadható magatartás határai kitágulnak, és örömteli napokat élhetnek meg.

 

Önbizalomhiány

Önbizalom növelés lépései

Szeretném ha egy pillanatra elgondolkoznának, hogy mi az a három dolog amiről tudják, hogy Önök szerint igaz. Bármiről, amiről szeretnék, hogy úgy legyen ahogyan azt gondolják, magukra vagy a világra vonatkozóan.Például olyan konkrét dolgokra gondoljanak amiről meggyőzödéssel kijelentik azt, hogy azt hiszem, hogy én …. vagy azt hiszem, hogy az emberek, a világ ….ilyen.Pl.ha sport kedvelők, akkor mondjuk kijelenthetik azt, hogy: „azt hiszem, hogy a sportolás segít az egészség megőrzésében és az akarat, kitartás fejlesztésében” vagy „ ha az ember rendszeresen sportol, akkor jobb lesz az egészsége és kitartóbbá válik minden területen” vagy „azt hiszem, hogy a tudás előbb, utóbb elnyeri jutalmát” vagy „ha az ember segít másokon, akkor előtt utóbb jó barátjai lesznek” stb. Ajánlott az, hogy mindenki egészítse ki a fentiekhez hasonló módon a saját maga által vallott alapvető feltételezésekkel saját magára és az emberekre vonatkozóan.

Az önkorlátozó hit is hasonló feltételezéseken alapul, pl. „ha neki fogok valami újnak akkor…, előbb vagy utóbb bajba kerülők”.Az önbizalom növelő hit is hasonlóan működik, pl. „ha 100%-ban megtettem az adott célomhoz szükséges felkészülést, akkor nem vallhatok kudarcot, legrosszab esetben nem sikerül, de a tudás így is úgy is az enyém marad”, vagy „engem keményebb fából faragtak, annál, hogy az első problémánál feladjam” stb. Ajánlott az, hogy mindenki egészítse ki a fentiekhez hasonló módon a saját maga által vallott alapvető önbizalom erősítő feltételezésekkel saját magára és az emberekre vonatkozóan.

Tehát az első lépés az önbizalomhiány csökkentésére, az amikor azt mondod, “Képes vagyok erre”.

A második lépés legyen az a pillanat, amikor azt mondod, “Már teljesítettem egy részt és minden áron folytatni fogom.”

És a harmadik lépés az, amikor rájössz arra, hogy nem kell tovább azt csinálnod azt, ami már nem is fontos neked!!!.

Sokan és sokszor elmondták már azt, ha szeretnéd növelni az önbizalmad,akkor  állj a tükör elé, és mondogasd magadnak azt, hogy „Tisztelem magam, tisztelem az elért eredményeimet és elfogadom erősségeimet és gyengeségeimet, olyannak amilyen vagyok”

Számtalanszor leírták, hogy megfelelő idő, energia , nevezzük megfelelő munka mennyiség befektetésével mindenki megtalálhatja azt az értékes, egyedi, és különleges részét amire büszke lehet. Senki nincs a Földön, aki ugyan olyan lenne mint Te. Mindenki máshonnan jött, más körülmények közül. Mások az adottságaink, a képességeink és mások az értékeink, mert más dolgokat tartunk fontosnak.És az általunk fontosnak tartott dolgok is egyedi kombinációval bírnak.

Hogyan fedezd fel a benned rejlő képességeidet?

Az önismereted fejlesztésével, és az eddigi életutad feltárásával. Ha arra figyelsz csak, hogy mi az, amiben nem vagy jó, amiben tehetségtelen vagy, akkor csak az önbizalmadat fogod csökkenteni. Először ez legyen a szemed előtt, amiben tehetséges vagy. Írj össze magadnak egy pár jó tulajdonságodat (külső és belső egyaránt) amivel az önbizalom növekedésedet fogod elősegíteni.Amikor eredményesen haladsz az erősségeid tudatos használatával, akkor kezdj el az Általad leginkább megszüntetetendő gyengeségeid lépésenkénti, tervezett felszámolásával foglalkozni.

Elcsépelt közhely, de még mindig igaz:Minden az agyban dől el!

Az, ahogyan hozzáállsz a dolgokhoz, az emberekhez és magadhoz, azaz a feltételezéseid másokra és magadra vonatkozóan az, nagyon sok mindent tud meghatározni.Ez a hozzállás, az alapvető feltételezéseid gyakran nem Téged szolgálnak, hanem éppen ellenkezőleg, magyarul lehetsz a káros gondolataid áldozata vagy megfigyelője.Ha már megfigyelővé váltál, akkor megtetted a fotnos lépést a káros feltételezéseid megszüntetésében és a Téged, érdekeidet szolgáló feltételezéseid kialakításában. Legyél mindig pozitív az éppen aktuális helyzetben való helytállásodra vonatkozóan(„bármi történhet, ez rajtam nem foghat ki, mert már megtettem vagy éppen megteszem azt amit kell”, így nemcsak egy üres mantra lesz a” hidd el azt, hogy képes vagy rá”. Meg tudod csinálni, mert megtettél mindent a szükséges tudás, erőforrások, kapcsolatok és .”akár azt hiszed, hogy képes vagy rá, akár azt hogy nem, igazad lesz.” mondta Henry Ford és ez még mindig működik.

Lásd a helyzetedet reálisan, de ne kritizáld túl önmagad! 

Sokszor előfordulhat az, hogy szégyenkezel egy rossz döntésed miatt. Ne tedd, mert ezzel nagyban tudod károsítani az önbizalmadat. Mondogasd magadnak azt, hogy abban a helyzetben ez volt a legjobb döntés, amit hozni tudtál. Az éppen betöltött poziciód(1)-például a megkötött szerződéseidből fakadó jogosultságaid, az elkötelezetten vállalt céljaid(2), a tudásod(3),az erőforrásokhoz való hozzáférésed(4), verbális készségeid(5) és a kapcsolataid erőssége(6) alapján ennyit tudtál reálisan elérni.

Korábbi sikereidből meríts erőt!

Biztos voltak olyan helyzetek az életedben, amit remekül megoldottál. Jegyezd fel magadnak azokat a sikereket, amiket elértél már eddigi életed során. Amikor letört vagy, vagy éppen valami nem úgy alakult ahogy te azt szeretted volna, vedd elő ezt a jegyzeted, és olvasgasd magadnak. Hidd el, hogy segíteni fog.

Tartsd be a magadnak tett ígéreteidet!

Az önmagadnak tett ígéretek, amiket nem tartasz be, az önbizalmad csökkenéséhez fog vezetni. Ha mindig csak ígérgetsz magadnak, fogadkozol, arra tanítod magad, hogy nem vagy megbízható. Inkább ne ígérj meg magadnak bizonyos dolgokat, ha úgyis tudod, hogy nem fogod teljesíteni. Kevesebb dolgot ígérj, és olyanokat, amikről biztosan tudod, hogy be fogod tartani.

Testtartás

A lelki állapotodat nagy részben határozza meg az, hogy milyen a testtartásod. A lesütött szemek, görnyedt hát, előreesett vállak, az önbizalomhiány külső jelei. Ha az önbizalom növelésre törekszel, húzd ki magad, emeld fel a fejed, nézz a másik szemébe, és mosolyogj. A megjelenésedre és ügyelj. Kinézetünk meghatározza azt is, hogy hogyan érezzük magunkat a bőrünkben.

A legfontosabb: kerüld a negatív emberek társaságát

Azon emberek társaságát kerüld, akik mindig csak panaszkodnak, aggodalmaskodnak, nem hisznek semmiben, akik leszívják az energiádat. Ők azok az emberek, akik azt akarják tudatosítani benned, hogy úgy sem fogod elérni a célodat, ne kezdj bele. Mindig azt fogják sugallni, hogy nem vagy elég jó, ez az ő érdekük, mert ha Te bebizonyítod azt, hogy lehet másképpen is élni, akkor az ő, saját pótcselekvéseik nevetségesnek fognak számukra tűnni. Olyan emberek társaságát keresd, akik előre visznek téged, pozitív energiákkal töltenek fel, és hozzájárulnak a sikereid eléréséhez.

A „10 dolog lista” és a pozitív emberekhez való kapcsolódásod

A fentiek alapján írj egy olyan listát  “10 Dolog, Amikről Tudom, Hogy rám vagy másokra nézve Igazak.”Ha másokra őszintén odafigyelsz, akkor képzeld el , hogy van négy képzeletbeli kör amelyek tartalmazzák a fenti 10 dolgot és Te felfedezheted azt, hogy valaki pontosan ugyanazt „írta”, azaz azokhoz hasonlókban hisz mint, amik a Te saját listádon szerepelnek.                                                                                                                   Aztán rájössz, hogy valaki másnak valami, a tieddel teljesen ellentétes dolga van a listán. Harmadjára, valaki valami olyanba hisz, amiről te még sosem hallottál ezelőtt. És negyedszer, valaki olyanba hisz, amiről te úgy gondolod, mindent tudsz, de ő egy új szemszögben mutatja be. És szokták mondani, hogy ebből erednek a nagyszerű történetek ez lehet annak a négy körnek a metszőpontja , ami a Te szenvedélyed, és ami másokat is foglalkoztat, így másokra odafigyelve megtalálod a szövetségeseidet.